Stöd SLEF:s arbete i Kenya

På denna sida hittar ni uppgifter om hur ni kan stöda det arbete som SLEF utför i Kenya. Inbetalningarna görs till:

Bankkonto: IBAN FI45 4055 1120 0020 96, BIC HELSFIHH
Mottagare: SLEF

Meddelande: ange uppgifterna som finns efter respektive ändamål!

Beloppen som anges finns för att ge ett exempel på vad som kan stödas med det bidrag som givits. Som exempel: Behov 3: kurser – du behöver inte betala en hel kurs (500 €), utan du kan betala den del som du känner att du vill betala.

 

1. Skolböcker eller pulpeter

för utdelning: 3€/bok, 10€/pulpet

Ange som meddelande: YM, LD skolbok/pulpet

 

2. Pastorer, evangelister och diakonissor:

Lönebidrag: 15 €/månad/person

Ange som meddelande: YM, LD löner

 

3. Kurser:

Kurser för församlingsanställda, via Rut Åbackas arbete : 500 €

Söndagsskollärarkurs: 500 €

Kurs om islam på Rukongo: 1000 €

Ange som meddelande: YM, LD kurser (+RÅ/SSK/RUK)

 

4. Evangelisation

Radioprogram: 40 €/15-minuter

En evangelisationsresa, bil: 40 €

Musikkommitténs arbete: 300 €

Ange som meddelande: YM, LD radioprogram

Ange som meddelande: YM, resor på fältet

Ange som meddelande: YM, ELCK, musikarbetet

 

5. Skolavgifter

Till församlingsanställdas barn: 70 €/familj

Skolavgift via diakonin (ges till sådana som faller igenom alla andra system men ändå behöver hjälp): 150 €/elev

REP-projektet: där behövs i år totalt 4335 €

Ange som meddelande: YM, skolavgifter, församlingsanställdas barn

Ange som meddelande: YM, skolavgiftskonto

Ange som meddelande: YM, REP

 

6. Hjälp via missionskontoret och genom hembesök

Hyra, missionskontoret, Atemo: 95 euro

Filt för utdelning: 6 €/st

Utsäde till fattiga: 6 €/person

Malariamedicin: 3 €/barn

Ange som meddelande: YM, nödhjälp

 

7. Atemo Bible College

Lönebidrag till lärarna: 330 €/månad

Biblioteksböcker till skolbiblioteket: 100 €

Fortbildningskurs för personalen:  150 €

Ange som meddelande: YM, ABC, löner

Ange som meddelande: YM, ABC, bibliotek

Ange som meddelande: YM, ABC, staff kurs

 

8. Yrkesskolan RYP

Verktyg till undervisningen:  1000 €

Lönebidrag till lärarna: 330 €/månad

Ange som meddelande: YM, RYP, löner

Ange som meddelande: YM, RYP, verktyg

 

9. Bibelöversättning, Samburu


Litteratur: 100 €

Gåva till bibelöversättningsprojektet: fri summa

Ange som meddelande: YM, BÖS, litteratur

Ange som meddelande: YM, BÖS, gåva

 

10. Vattenprojekt

Ge ett bidrag till årets vattenprojekt! Totalt behövs ca 8000 € inom juni månad.

Ange som meddelande: YM, vattenprojekt, Kenya

 

Insamlingstillstånd Finland: Nr 2020/2011/3791 1.1.2012-31.12.2013, Åland: Nr 1245 K12 1.1.2012-31.12.2012

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *