Oh happy day!

Igår överräckte vi inoficiellt vattensystemet till byborna och samhället. Det var ett tjugotal bybor som samlats. Vi hade som krav att före vi överräcker pumpen måste de ha bildat en kommité med ordförande, sekreterare, kassör och en pumpansvarig. Då vi anlände hade de alla dom posterna klara plus flera andra medlemmar i kommiten! Vi höll en liten men högtidlig ceremoni, där rektorn, vice rektorn, jag, Kersin, Benja och ordförande för kommiten höll tal. Vi försökte framhålla vikten av att underhålla pumpen och behovet att samla pengar till detta. Hoppas att viesti meni perille!

Vi fick hedersplatserna! Kunniapaikat!

Ordförande för kommiten sade i sitt tal att de nu är speciellt tacksamma för de hoppas slippa sjukdomen tyfus. Han tackade också finska staten som varit största finansören och SLEF som förverkligat projektet. Han slutade sitt tal med att med alla byborna stämma upp i en intressant klapp-sång-dans med orden ”NO MORE TYPHOID!”

Kommiten som ska ansvara för underhåll av pumpen.

Benja berättade vad de måste tänka på angående skötsel av pumpen.

Jiihaa!

Hyvälle maistuu!

En vecka kvar! Skönt att se att projektet blir klart innan!

Kiva nähdä että projekti valmistuu ennen kuin palaamme!